ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022
Nr aktu prawnego
814.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o zaliczeniu drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
813.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022
Nr aktu prawnego
796.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-08-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022
Nr aktu prawnego
795.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-08-19
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie opinii pozbawienia kategorii drogi powiatowej przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
794.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok
Nr aktu prawnego
789.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
787.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie otwartego naboru partnerów dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego w celu wspólnej realizacji projektu pn. Profesjonalne kadry w Zielonej Górze - projekty realizowane poza formułą ZIT
Nr aktu prawnego
785.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-08-11
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022
Nr aktu prawnego
780.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
777.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
776.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
774.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
773.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
772.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
771.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
770.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 11 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
769.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
768.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 im. „Tęczowy zakątek” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
767.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
766.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji