ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.910.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.909.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LX.908.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.907.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uroczyste sesje Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LX.906.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
843.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-09-05
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
841.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-09-05
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
840.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ryszarda Peryta w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
827.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Zarządzania Drogami.
Nr aktu prawnego
8.2022.K
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
826.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
825.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
824.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
823.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie darmowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla pasażerów udających się na Święto Dożynek - Dzielnica Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
821.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2022-08-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o zaliczeniu drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
819.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
818.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
817.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
816.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022
Nr aktu prawnego
815.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji