ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1137.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1136.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1135.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1134.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1133.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1132.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1131.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.13.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.12.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
LXXVIII.11.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie uwzględnienia uwag Rodzinnych Ogrodów Działkowych składanych do projektu rozporządzenia ws zakresu planu ogólnego „STOP LIKWIDACJI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”
Nr aktu prawnego
LXXVIII.20.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
1299.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1290.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
1289.2023
Status
Zmieniony
Lp: 95
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
1262.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Mieście Zielona Góra w latach 2023-2025
Nr aktu prawnego
1260.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1259.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1258.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
1253.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1239.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji