ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
1038.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-10-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1027.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-10-07
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw bezpieczeństwa energetycznego Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
1026.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-10-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022
Nr aktu prawnego
1025.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
972.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
971.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
912.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
911.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
11.2022.K
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXII.937.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXII.936.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXII.935.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXII.934.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
Nr aktu prawnego
LXII.933.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2022.
Nr aktu prawnego
LXII.932.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
LXII.931.2022
Status
Oczekujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXII.930.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji opracowanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Zielona Góra do roku 2030”
Nr aktu prawnego
LXII.929.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poprawy warunków pracy nauczycieli szkół publicznych, nauczycieli akademickich, a także pracowników innych placówek oświatowych i psychologów dziecięcych
Nr aktu prawnego
LXII.17.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
10.2022.K
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji