ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Nr aktu prawnego
LXIII.939.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Dziennego Domu „Senior+” w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
LXIII.938.2022
Status
Oczekujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1131.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1129.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1128.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1127.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1126.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem pn. „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze”.
Nr aktu prawnego
1125.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1124.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1119.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu
Nr aktu prawnego
1080.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nr aktu prawnego
1079.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-10-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1078.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-10-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1077.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nr aktu prawnego
1075.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Stawki czynszu, opłaty
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych w zasobach miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1055.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1054.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1053.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
1045.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1042.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji