ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIV.951.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXIV.950.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXIV.949.2022
Status
Oczekujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
Apel do Marszałka województwa Lubuskiego w sprawie ZIT
Nr aktu prawnego
LXIV.19.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1159.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1157.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1156.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1155.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1148.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1147.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Opinie
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022 r. na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIII.18.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej.
Nr aktu prawnego
LXIII.948.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Owocowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIII.947.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Owocowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIII.946.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2022.
Nr aktu prawnego
LXIII.945.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIII.944.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXIII.943.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 18.
Nr aktu prawnego
LXIII.942.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 18.
Nr aktu prawnego
LXIII.941.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ignacego Łukasiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIII.940.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji