ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 221
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Mieście Zielona Góra w latach 2023-2025
Nr aktu prawnego
1260.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1259.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1258.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
1253.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1239.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2023-10-12
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1238.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1237.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
\w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1226.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1225.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1210.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 231
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nr aktu prawnego
1209.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 232
Data podjęcia
2023-10-03
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia garażu do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1208.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 233
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1130.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 234
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1129.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 235
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1128.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 236
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1127.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 237
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXXVII.1126.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Braniborski”
Nr aktu prawnego
LXXVII.1125.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych oraz wspieranych.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1124.2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 240
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1123.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji