ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 201
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1317.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1314.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1313.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1312.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1311.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1310.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1309.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
1308.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
11.2023.K
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Zarządzani Drogami.
Nr aktu prawnego
10.2023.K
Status
Obowiązujący
Lp: 211
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Wybory, referenda, konsultacje, inicjatywy obywatelskie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Jany.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1146.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1145.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1144.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1143.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1142.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1141.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej w Zielonej Górze 1).
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1140.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1139.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1138.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1137.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji