ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
XXXIII.586.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie przekazania Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze do prowadzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nr aktu prawnego
XXXIII.585.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Darowizna nieruchomości
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIII.584.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIII.583.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXIII.582.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXXIII.581.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie GPZ „Krośnieńska” i ul. Aleja Wojska Polskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXIII.580.2020
Status
Oczekujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Nr aktu prawnego
XXXIII.579.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXXIII.578.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie Programu ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027.
Nr aktu prawnego
XXXIII.577.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie Apelu Sejmiku Województwa Lubuskiego do Premiera Rządu RP dotyczącego rozwoju transportu w województwie lubuskim
Nr aktu prawnego
Oświadczenie nr XXXIII.2.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
XXXII.576.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXII.575.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.574.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.573.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.572.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXI.571.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXI.570.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.569.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nowy Kisielin-Świerkowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.568.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji