ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIII.704.2021
Status
Oczekujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIII.703.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Kultura, sport, turystyka, rekreacja
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Nr aktu prawnego
XLIII.702.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIII.701.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Użyczenie, użytkowanie nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nr aktu prawnego
XLIII.700.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do opiniowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
XLIII.699.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLIII.698.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIII.697.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLIII.696.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLIII.695.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Mieszkania komunalne
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIII.694.2021
Status
Oczekujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIII.693.2021
Status
Oczekujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XLIII.692.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XLIII.691.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XLIII.690.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XLIII.689.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XLIII.688.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Budowlanej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIII.687.2021
Status
Oczekujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Budowlanej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIII.686.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIII.685.2021
Status
Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji