ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVII.998.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXVII.997.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVII.996.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
LXVII.995.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVII.994.2023
Status
Oczekujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
Nr aktu prawnego
LXVII.993.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Nr aktu prawnego
LXVII.992.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVII.991.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie badania, uzgodnienia i określenia potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania obszaru w rejonie ulic Racula-Wiejska, Racula-Prrofesorska, Racula-Leśna.
Nr aktu prawnego
LXVII.990.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXVI.989.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych w mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVI.988.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVI.987.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXVI.986.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
LXVI.985.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LXVI.984.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Rady społeczne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów.
Nr aktu prawnego
LXVI.983.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVI.982.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Wiśniową i ul. Ogrodową w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVI.981.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
LXVI.980.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVI.979.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji