ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.659.2021
Status
Oczekujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.658.2021
Status
Oczekujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.657.2021
Status
Oczekujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.656.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie określenia składu osobowego Komisji do spraw konsultacji i budżetu obywatelskiego oraz Komisji do spraw integracji, planowania przestrzennego i klimatu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.655.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.654.2021
Status
Oczekujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.653.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.652.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.651.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra 65+.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.650.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Amelii w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.649.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.648.2021
Status
Oczekujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.647.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w sołectwach Zatonie i Sucha w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.646.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sucha w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.645.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.644.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.643.2021
Status
Oczekujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.642.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.641.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Budżet obywatelski
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.640.2021
Status
Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji