ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Budżet obywatelski
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
LVII.889.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LVII.888.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LVII.887.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
LVII.886.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
LVII.885.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Mieszkania komunalne
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Nr aktu prawnego
LVII.884.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LVII.883.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LVII.882.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LVII.881.2022
Status
Oczekujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LVII.880.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
LVII.879.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zabór.
Nr aktu prawnego
LVII.878.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LVI.877.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
LVI.876.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Nr aktu prawnego
LVI.875.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia możliwości składania wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.
Nr aktu prawnego
LVI.874.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LVI.873.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LVI.872.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Kultura, sport, turystyka, rekreacja
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do utworzenia parku kulturowego na obszarze Starego Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LVI.871.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LVI.870.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji