ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie przekazania Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie budowy dróg.
Nr aktu prawnego
LI.798.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Magnackiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LI.797.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
Nr aktu prawnego
LI.796.2022
Status
Oczekujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LI.795.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LI.794.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LI.793.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Prezydent Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
L.792.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Radni
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Dzielnicy Nowe Miasto, Przewodniczącemu i członkom Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto oraz sołtysom.
Nr aktu prawnego
L.791.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Radni
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
L.790.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
L.789.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
L.788.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
L.787.2021
Status
Oczekujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2022.
Nr aktu prawnego
L.786.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Chemiczną a terenem kolejowym w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
L.785.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
Nr aktu prawnego
L.784.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
L.783.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
L.782.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
L.781.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Nr aktu prawnego
L.780.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Rady społeczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
L.779.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji