ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1135.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1134.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
XXXII.576.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXII.575.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1128.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1091.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1090.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.574.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.573.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.572.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXI.571.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXI.570.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.569.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nowy Kisielin-Świerkowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.568.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru dodatkowych ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.567.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
Nr aktu prawnego
XXXI.566.2020
Status
Oczekujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
Nr aktu prawnego
XXXI.565.2020
Status
Oczekujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Noclegowni imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.564.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXI.553.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.562.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji