ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
439.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
438.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego ds. gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
436.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XL.669.2021
Status
Oczekujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Nr aktu prawnego
XL.668.2021
Status
Oczekujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Nr aktu prawnego
XL.667.2021
Status
Oczekujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XL.666.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XL.665.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szwajcarskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XL.664.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XL.663.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 46 w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XL.662.2021
Status
Oczekujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XL.661.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w rejonie ulic: Nowy Kisielin-Rozwojowa i Nowy Kisielin-Innowacyjna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XL.660.2021
Status
Oczekujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Artystyczne i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
437.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
421.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
420.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
419.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
418.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Naukowe
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stypendiów dla najlepszych absolwentów i stypendiów naukowych w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
417.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
416.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji