ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie nr XVIII.5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie nr XVIII.4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVIII.403.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVIII.402.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XVIII.401.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVIII.400.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XVIII.399.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XVIII.398.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
o ograniczeniu konsultacji w sprawie zmiany granic miasta do mieszkańców sołectw objętych zmianą.
Nr aktu prawnego
XVIII.397.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVIII.396.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVIII.395.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVIII.394.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVIII.393.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XVIII.392.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Strefa Płatnego Parkowania
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
Nr aktu prawnego
XVIII.391.2020
Status
Zmieniony
Lp: 176
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Radni
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Nr aktu prawnego
XVIII.390.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów.
Nr aktu prawnego
XVII.389.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVII.388.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XVII.387.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XVII.386.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji