ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.535.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXIX.534.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2020-10-02
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań Miasta Zielona Góra z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz powołania komisji.
Nr aktu prawnego
909.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
897.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
896.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
895.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
894.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
893.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
887.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
886.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2020-09-25
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Prezydenta Miasta.
Nr aktu prawnego
10.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Likwidacja i inwentaryzacja składników majątkowych
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
9.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
852.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programów wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
851.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Nr aktu prawnego
850.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
849.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
848.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Likwidacja i inwentaryzacja składników majątkowych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników.
Nr aktu prawnego
8.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2020-09-21
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
842.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2020-09-21
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
841.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji