ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVII.388.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XVII.387.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XVII.386.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XVII.385.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XVII.384.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XVII.383.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
Nr aktu prawnego
XVII.382.2019
Status
Archiwalny
Lp: 148
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
Nr aktu prawnego
XVII.381.2019
Status
Zmieniony
Lp: 149
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Porządek i czystość w mieście
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVII.380.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
Nr aktu prawnego
XVII.379.2019
Status
Zmieniony
Lp: 151
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII.378.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XVII.376.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII.375.2019
Status
Zmieniony
Lp: 154
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII.374.2019
Status
Zmieniony
Lp: 155
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVII.373.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVII.372.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVII.371.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVII.370.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVII.369.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVII.368.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji