ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres 10 lat w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1160.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1159.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Wybory, referenda, konsultacje, inicjatywy obywatelskie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełaniających członka Rady Sołeckiej w sołectwie Jany.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1158.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Wiśniową i ul. Ogrodową w Zielonej Górze1).
Nr aktu prawnego
LXXIX.1157.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Ochrona przyrody
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
LXXIX.1156.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1155.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1154.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1153.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki
Nr aktu prawnego
LXXIX.1152.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1151.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1150.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1149.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1148.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
LXXIX.1147.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1466.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1465.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1464.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1461.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1460.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1459.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji