ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXV.487.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXV.486.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Zbożową a ul. Dożynkową w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXV.485.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXV.484.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXV.483.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXV.479.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Rady społeczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie.
Nr aktu prawnego
XXV.478.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Rady społeczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
XXV.477.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XXV.476.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXV.475.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXV.474.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXV.473.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXV.472.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIV.471.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIV.470.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Absolutorium
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium za 2019 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIV.469.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV.468.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Prezydent Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIV.467.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIII.466.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
Nr aktu prawnego
XXIII.465.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji