ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXX.1035.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1034.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2023.
Nr aktu prawnego
LXIX.1033.2023
Status
Zmieniony
Lp: 124
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIX.1032.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXIX.1031.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Opinie
Tytuł aktu
w sprawie opinii i wniosku o zmianę granic miasta.
Nr aktu prawnego
LXIX.1030.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
LXIX.1029.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1028.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1027.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1026.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1025.2023
Status
Zmieniony
Lp: 132
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
Nr aktu prawnego
LXIX.1024.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
Nr aktu prawnego
LXIX.1023.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIX.1022.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zabór.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1021.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1020.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1019.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Strategie
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1018.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1017.2023
Status
Zmieniony
Lp: 140
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1016.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji