ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1082.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia ze stanowiska kierownika Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1081.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1080.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1077.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1076.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1075.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1074.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1073.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
1020.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2020-10-21
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1012.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2020-10-21
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia w najem lokalu użytkowego w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1008.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2020-10-21
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1007.2020
Status
Zmieniony
Lp: 133
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
996.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
995.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2021- 2029.
Nr aktu prawnego
994.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 22 im. „Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
977.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
976.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
967.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
966.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
965.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji