ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały budżetowe
Tytuł aktu
Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXX.1166.2023
Status
Zmieniony
Lp: 122
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1615.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku
Nr aktu prawnego
1606.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1605.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1604.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1585.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1584.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1583.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1562.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1561.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2023
Nr aktu prawnego
1551.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-12-13
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
1541.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-12-13
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku
Nr aktu prawnego
1499.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1498.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-12-11
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1497.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-12-11
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
1496.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
1485.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
1481.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
1480.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Nr aktu prawnego
LXXIX.14.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji