ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 13761
Data podjęcia
2000-11-28
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2001 na zakup urządzeń i wykonanie instalacji do dawkowania dwutlenku chloru w procesie uzdatniania i dezynfekcji wody pitnej
Nr aktu prawnego
XXXIII/384/2000
Status
Archiwalny
Lp: 13762
Data podjęcia
2000-11-28
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2002 z przeznaczeniem na modernizację z rozbudową hali do szkolenia w akrobatyce sportowej będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Urszuli w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII/371/2000
Status
Archiwalny
Lp: 13763
Data podjęcia
2001-01-09
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia w latach 2001- 2006 w budżecie miasta środków finansowych na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań w budynkach stanowiących własność Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV/401/01
Status
Archiwalny
Lp: 13764
Data podjęcia
2001-02-27
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego miasta pn. "Budynek mieszkalny"
Nr aktu prawnego
XXXVII/438/01
Status
Archiwalny
Lp: 13765
Data podjęcia
2001-05-29
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2002 z przeznaczeniem na wykup nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
XL/476/01
Status
Archiwalny
Lp: 13766
Data podjęcia
2001-06-26
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2002 z przeznaczeniem na remont krytej pływalni przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI/505/01
Status
Archiwalny
Lp: 13767
Data podjęcia
2001-08-28
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w uchwałach budżetowych na lata 2002 - 2003 z przeznaczeniem na realizację budynku administracyjno - biurowego
Nr aktu prawnego
XLIII/534/01
Status
Archiwalny
Lp: 13768
Data podjęcia
2001-10-02
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w uchwałach budżetowych na lata 2002 - 2003 z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy szkołę na osiedlu Zastalowskim
Nr aktu prawnego
XLV/550/01
Status
Archiwalny
Lp: 13769
Data podjęcia
2002-05-28
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2003 z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy obwodnicy Zielonej Góry i Wilkanowa
Nr aktu prawnego
LV/648/02
Status
Archiwalny
Lp: 13770
Data podjęcia
2002-06-25
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia w 2003 r. w budżecie miasta środków finansowych na zakup autobusów
Nr aktu prawnego
LVI/684/02
Status
Archiwalny
Lp: 13771
Data podjęcia
2002-06-25
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2003 z przeznaczeniem na zakup 40 mieszkań komunalnych
Nr aktu prawnego
LVI/683/02
Status
Archiwalny
Lp: 13772
Data podjęcia
2002-10-01
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2003 z przeznaczeniem na budowę drogi, uzbrojenia na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej realizowanej w ramach programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza
Nr aktu prawnego
LXI/709/02
Status
Archiwalny
Lp: 13773
Data podjęcia
2003-05-13
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta Zielona Góra na lata 2004 - 2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie Fundacji na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
IX/74/03
Status
Archiwalny
Lp: 13774
Data podjęcia
2003-09-02
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta Zielona Góra na lata 2004-2006 z przeznaczeniem na dofinansowanie Fundacji na rzecz rewitalizacji Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XII/119/03
Status
Archiwalny
Lp: 13775
Data podjęcia
2004-03-30
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta Zielona Góra na lata 2004-2007 dla Fundacji na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/205/04
Status
Archiwalny
Lp: 13776
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta Zielona Góra na 2005 rok z przeznaczeniem na rewitalizację elewacji KONKATEDRY w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIX/279/04
Status
Archiwalny
Lp: 13777
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2005 rok na remont Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIX/275/04
Status
Archiwalny
Lp: 13778
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta Zielona Góra na rok 2005 na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne
Nr aktu prawnego
XXIX/274/04
Status
Archiwalny
Lp: 13779
Data podjęcia
2004-10-26
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta Zielona Góra na lata 2005-2007 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących mienie komunalne
Nr aktu prawnego
XXXIII/298/04
Status
Archiwalny
Lp: 13780
Data podjęcia
2005-06-28
Grupa tematyczna
Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta Zielona Góra na rok 2006 z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego projektu "Specjalista ekonomiczny do spraw Europy Środkowej" w Programie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A
Nr aktu prawnego
XLVI/422/05
Status
Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji