ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXI.1054.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXI.1053.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Barcikowice w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXI.1052.2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXI.1051.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXI.1050.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXI.1049.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
LXXI.1048.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXXI.1047.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXI.1046.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXI.1045.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXI.1044.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Iwano-Frankiwska uniemożliwiającego udział rosyjskich i białoruskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich i Azjatyckich.
Nr aktu prawnego
LXX.6.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXX.1043.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXX.1042.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/195 położonej przy ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXX.1041.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXX.1040.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXX.1039.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra 65+.
Nr aktu prawnego
LXX.1038.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
LXX.1037.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Wybory, referenda, konsultacje, inicjatywy obywatelskie
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie sposobu równania, remontów i naprawy dróg gruntowych
Nr aktu prawnego
LXX.1036.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji