ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności nr 1 Informatyka i Programowanie w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXX.1181.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2024 – 2030.
Nr aktu prawnego
LXXX.1180.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Wybory, referenda, konsultacje, inicjatywy obywatelskie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełaniających członka Rady Sołeckiej w sołectwie Racula.
Nr aktu prawnego
LXXX.1179.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
LXXX.1178.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
Nr aktu prawnego
LXXX.1177.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXX.1176.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXX.1175.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
LXXX.1174.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXX.1173.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXX.1172.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Nr aktu prawnego
LXXX.1171.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
LXXX.1170.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXX.1169.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie wprowadzenia w obszarach zamieszkałych ograniczenia prędkości do 30 km/h znakiem B-43 w godzinach 22-6
Nr aktu prawnego
LXXX.1168.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXX.1167.2023
Status
Zmieniony
Lp: 116
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały budżetowe
Tytuł aktu
Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXX.1166.2023
Status
Zmieniony
Lp: 117
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1615.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku
Nr aktu prawnego
1606.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1605.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1604.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji