ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11821
Data podjęcia
1997-09-04
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXIV/257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. dotyczącej budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1997
Nr aktu prawnego
XLII/308/97
Status
Archiwalny
Lp: 11822
Data podjęcia
1997-09-04
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawę zmiany uchwały budżetowej Nr XXXIV/257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. dotyczącej budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1997
Nr aktu prawnego
XLII/307/97
Status
Archiwalny
Lp: 11823
Data podjęcia
1997-10-16
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXIV/257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1997
Nr aktu prawnego
XLIV/319/97
Status
Archiwalny
Lp: 11824
Data podjęcia
1997-10-16
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. dotyczącej budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1997
Nr aktu prawnego
XLIV/317/97
Status
Archiwalny
Lp: 11825
Data podjęcia
1997-10-16
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Zielona Góra na rok 1997
Nr aktu prawnego
XLIV/316/97
Status
Archiwalny
Lp: 11826
Data podjęcia
1997-11-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. dotyczącej budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1997 o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
Nr aktu prawnego
XLVI/337/97
Status
Archiwalny
Lp: 11827
Data podjęcia
1997-11-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXIV/257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1997
Nr aktu prawnego
XLVI/336/97
Status
Archiwalny
Lp: 11828
Data podjęcia
1997-12-18
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXIV/257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1997 o ponadplanowe dochody
Nr aktu prawnego
XLVII/354/97
Status
Archiwalny
Lp: 11829
Data podjęcia
1998-05-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/373/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1998
Nr aktu prawnego
LIII/396/98
Status
Archiwalny
Lp: 11830
Data podjęcia
1998-06-17
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/373/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1998
Nr aktu prawnego
LIV/408/98
Status
Archiwalny
Lp: 11831
Data podjęcia
1998-06-17
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/373/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1998
Nr aktu prawnego
LIV/407/98
Status
Archiwalny
Lp: 11832
Data podjęcia
1998-11-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/373/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1998
Nr aktu prawnego
III/9/98
Status
Archiwalny
Lp: 11833
Data podjęcia
1998-11-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/373/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1998
Nr aktu prawnego
III/11/98
Status
Archiwalny
Lp: 11834
Data podjęcia
1998-11-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/373/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1998
Nr aktu prawnego
III/10/98
Status
Archiwalny
Lp: 11835
Data podjęcia
1998-12-15
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu miasta oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1998 o ponadplanowe dochody
Nr aktu prawnego
IV/19/98
Status
Archiwalny
Lp: 11836
Data podjęcia
1999-03-30
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 1999
Nr aktu prawnego
VIII/70/99
Status
Archiwalny
Lp: 11837
Data podjęcia
1999-04-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 1999
Nr aktu prawnego
X/102/99
Status
Archiwalny
Lp: 11838
Data podjęcia
1999-05-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie budżetu miasta na rok 1999
Nr aktu prawnego
XI/123/99
Status
Archiwalny
Lp: 11839
Data podjęcia
1999-05-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie budżetu miasta na rok 1999
Nr aktu prawnego
XI/122/99
Status
Archiwalny
Lp: 11840
Data podjęcia
1999-05-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu miasta na rok 1999
Nr aktu prawnego
XI/121/99
Status
Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji