ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11721
Data podjęcia
1991-03-05
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji żłobka nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sowińskiego 27
Nr aktu prawnego
X/119/91
Status
Archiwalny
Lp: 11722
Data podjęcia
1991-03-21
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie powołania Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8 a dla dzieci niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
X/127/91
Status
Archiwalny
Lp: 11723
Data podjęcia
1991-03-21
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Żłobka nr 3 w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8 a
Nr aktu prawnego
X/126/91
Status
Archiwalny
Lp: 11724
Data podjęcia
1992-04-30
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie połączenia Przedszkola Nr 9 w Zielonej Górze z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXII/213/92
Status
Archiwalny
Lp: 11725
Data podjęcia
1993-03-25
Grupa tematyczna
Likwidacja jednostek oświatowych
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 26 przy ulicy Zachodniej 60 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII/302/93
Status
Archiwalny
Lp: 11726
Data podjęcia
1993-03-25
Grupa tematyczna
Likwidacja jednostek oświatowych
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 5 przy ul. B. Krzywoustego 1 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII/301/93
Status
Archiwalny
Lp: 11727
Data podjęcia
1993-03-25
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego nr 6 przy ul. Monte Cassino 21 b w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII/300/93
Status
Archiwalny
Lp: 11728
Data podjęcia
1995-04-27
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie reorganizacji Miejskiego Przedszkola nr 24 i Miejskiego Przedszkola nr 36 Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XII/77/95
Status
Archiwalny
Lp: 11729
Data podjęcia
1995-08-31
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/127/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XV/114/95
Status
Archiwalny
Lp: 11730
Data podjęcia
1997-12-18
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia żłobków miejskich
Nr aktu prawnego
XLVII/349/97
Status
Archiwalny
Lp: 11731
Data podjęcia
1999-10-26
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia środków specjalnych w żłobkach miejskich i Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XVII/205/99
Status
Archiwalny
Lp: 11732
Data podjęcia
2000-02-22
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIII/246/2000
Status
Obowiązujący
Lp: 11733
Data podjęcia
2000-02-22
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zielonej Górze, przy ul. Głowackiego 8 a i b
Nr aktu prawnego
XXIII/245/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11734
Data podjęcia
2000-03-28
Grupa tematyczna
Likwidacja jednostek oświatowych
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 32 przy ul. Wyspiańskiego 19 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIV/264/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11735
Data podjęcia
2001-05-29
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia odpowiedniego żywienia dla dzieci z alergią pokarmową w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XL/477/01
Status
Obowiązujący
Lp: 11736
Data podjęcia
2003-11-04
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie objęcia patronatu nad zielonogórskimi bliźniaczkami
Nr aktu prawnego
XVI/156/03
Status
Archiwalny
Lp: 11737
Data podjęcia
2003-12-30
Grupa tematyczna
Likwidacja jednostek oświatowych
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX/182/03
Status
Obowiązujący
Lp: 11738
Data podjęcia
2002-04-23
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r.
Nr aktu prawnego
LIV/639/02
Status
Archiwalny
Lp: 11739
Data podjęcia
2003-12-30
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do bezpłatnych posiłków dla uczniów
Nr aktu prawnego
XIX/179/03
Status
Archiwalny
Lp: 11740
Data podjęcia
1994-12-08
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie dodatków mieszkaniowych
Nr aktu prawnego
VII/40/94
Status
Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji