ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11661
Data podjęcia
2004-09-28
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wynajmowania majątku trwałego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 8a
Nr aktu prawnego
XXXII/291/04
Status
Obowiązujący
Lp: 11662
Data podjęcia
2005-04-06
Grupa tematyczna
Pomniki
Tytuł aktu
w sprawie budowy pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II
Nr aktu prawnego
XLI/382/05
Status
Archiwalny
Lp: 11663
Data podjęcia
2005-04-06
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
o uczczeniu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II
Nr aktu prawnego
Oświadczenie
Status
Obowiązujący
Lp: 11664
Data podjęcia
2005-05-31
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie poręczenia przez Miasto Zielona Góra należytego wykonania Projektu pn. "Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze"
Nr aktu prawnego
XLV/404/05
Status
Archiwalny
Lp: 11665
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
Kultura, sport, turystyka, rekreacja
Tytuł aktu
w sprawie udostępnienia urządzeń, obiektów sportowo-rekreacyjnych i upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia cennika opłat oraz trybu i zakresu stosowania zwolnień, upustów za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LVI/488/05
Status
Uchylony
Lp: 11666
Data podjęcia
1993-01-28
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie zasad nadawania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXI/287/93
Status
Archiwalny
Lp: 11667
Data podjęcia
1993-02-25
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXII/297/93
Status
Obowiązujący
Lp: 11668
Data podjęcia
1993-02-25
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXII/296/93
Status
Obowiązujący
Lp: 11669
Data podjęcia
1993-02-25
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXII/295/93
Status
Obowiązujący
Lp: 11670
Data podjęcia
1993-07-01
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXVI/316/93
Status
Obowiązujący
Lp: 11671
Data podjęcia
1994-03-24
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XLIV/375/94
Status
Obowiązujący
Lp: 11672
Data podjęcia
1994-03-24
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XLIV/374/94
Status
Obowiązujący
Lp: 11673
Data podjęcia
1994-05-26
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XLVI/387/94
Status
Obowiązujący
Lp: 11674
Data podjęcia
1995-05-25
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XIII/82/95
Status
Obowiązujący
Lp: 11675
Data podjęcia
1995-05-25
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XIII/81/95
Status
Obowiązujący
Lp: 11676
Data podjęcia
1996-11-28
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Zielonej Góry oraz przywilejów i uprawnień honorowych obywateli
Nr aktu prawnego
XXX/227/96
Status
Obowiązujący
Lp: 11677
Data podjęcia
1997-11-27
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLVI/343/97
Status
Obowiązujący
Lp: 11678
Data podjęcia
1997-11-27
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLVI/342/97
Status
Obowiązujący
Lp: 11679
Data podjęcia
1997-11-27
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLVI/341/97
Status
Obowiązujący
Lp: 11680
Data podjęcia
1997-11-27
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLVI/340/97
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji