ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd.
Nr aktu prawnego
XXVI.516.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
Nr aktu prawnego
XXVI.515.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXVI.514.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXVI.513.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXVI.512.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXVI.511.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.510.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.509.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Drzonkowie w rejonie ulic: Klonowa, Modrzewiowa i Olimpijska.
Nr aktu prawnego
XXVI.508.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkolna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.507.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.506.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.505.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.504.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.503.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca-Różana w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.502.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca-Różana w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.501.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXVI.500.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXV.499.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
XXV.498.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXV.497.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji