ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Wynagrodzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej.
Nr aktu prawnego
LXXII.1074.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
\w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów.
Nr aktu prawnego
LXXII.1073.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025.
Nr aktu prawnego
LXXII.1072.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
LXXII.1071.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
LXXII.1070.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
Nr aktu prawnego
LXXII.1069.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Strategie
Tytuł aktu
w sprawie Strategii rozwoju miasta Zielona Góra na lata 2023-2030.
Nr aktu prawnego
LXXII.1068.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 kV w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1067.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przebiegu ulic w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1066.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1065.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1064.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1063.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXII.1062.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Rady społeczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Społecznej Hospicjum w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1061.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzonków-Radosna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1060.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Absolutorium
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium za 2022 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXII.1059.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXXII.1058.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Prezydent Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXII.1057.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXI.1056.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
LXXI.1055.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji