ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1626.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Pracownicy samorządowi
Tytuł aktu
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok.
Nr aktu prawnego
14.2023.K
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1624.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1622.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1621.2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-12-27
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1620.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-12-27
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1619.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-12-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1618.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-12-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1616.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXX.1192.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Nr aktu prawnego
LXXX.1191.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Nr aktu prawnego
LXXX.1190.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXX.1189.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXX.1188.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXX.1187.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXX.1186.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu i sposobu wnoszenia tej opłaty.
Nr aktu prawnego
LXXX.1185.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie włączenia Branżowego Centrum Umiejętności nr 2 Budownictwo Wodne i Melioracje Wodne w Zielonej Górze do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXX.1184.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności nr 2 Budownictwo Wodne i Melioracje Wodne w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXX.1183.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie włączenia Branżowego Centrum Umiejętności nr 1 Informatyka i Programowanie w Zielonej Górze do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXX.1182.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji