ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.562.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXXI.561.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXI.560.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXI.559.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXI.558.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
XXXI.555.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXXI.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zespołu ds. wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.
Nr aktu prawnego
11.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1087.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1084.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1083.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1082.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia ze stanowiska kierownika Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1081.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1080.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1077.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1076.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1075.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1074.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1073.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
1020.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji