ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXI.558.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
XXXI.555.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXXI.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
do wszystkich samorządów województwa lubuskiego!
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXX.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXX.554.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXX.553.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXX.552.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIX.548.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIX.547.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia opinii o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
XXIX.546.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.542.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi ekspresowej S3 i ul. Szosa Kisielińska w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.541.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.540.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stefana Batorego, Generała Jarosława Dąbrowskiego i Zbigniewa Herberta w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.539.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krępa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.538.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zawada w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.537.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXIX.536.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.535.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXIX.534.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
Stop dyskryminacji.
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXVI.5.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji