ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
69.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
68.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
67.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
66.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
51.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego przez Miasto do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
50.2024
Status
Zmieniony
Lp: 67
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na finansowanie polityki senioralnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
49.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych z zasobów Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
48.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
43.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zbiorczego planu finansowego Urzędu Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
42.2024.K
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
40.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
39.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
38.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-01-12
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
13.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-01-01
Grupa tematyczna
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Nr aktu prawnego
5.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Nr aktu prawnego
4.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2024.
Nr aktu prawnego
3.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nr aktu prawnego
1.2024.K
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1634.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1633.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji