ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXV.489.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXV.487.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXV.486.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Zbożową a ul. Dożynkową w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXV.485.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXV.484.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXV.483.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXV.479.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Rady społeczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie.
Nr aktu prawnego
XXV.478.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Rady społeczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
XXV.477.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XXV.476.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXV.475.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXV.474.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXV.473.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXV.472.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIV.471.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIV.470.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Absolutorium
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium za 2019 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIV.469.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV.468.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Prezydent Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIV.467.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIII.466.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji