ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
Nr aktu prawnego
XXXI.566.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
Nr aktu prawnego
XXXI.565.2020
Status
Zmieniony
Lp: 43
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Noclegowni imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.564.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXI.563.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.562.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXXI.561.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXI.560.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXI.559.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXI.558.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
XXXI.555.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXXI.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
do wszystkich samorządów województwa lubuskiego!
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXX.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXX.554.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXX.553.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXX.552.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIX.548.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIX.547.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia opinii o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
XXIX.546.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.542.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi ekspresowej S3 i ul. Szosa Kisielińska w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.541.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji