ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Sportowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1201.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na granicy sołectw: Przylep i Łężyca w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1200.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zachodniej stronie torów kolejowych w sołectwie Przylep w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1199.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy torami kolejowymi a granicą miasta w sołectwie Przylep w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1198.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1197.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1195.2024
Status
Oczekujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1194.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1193.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
100.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego przez Miasto do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
99.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
95.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
94.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
93.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Nr aktu prawnego
92.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Nr aktu prawnego
91.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
90.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia kolejnych umów użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
73.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie.
Nr aktu prawnego
72.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
71.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
70.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji