ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1130.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1129.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1128.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1127.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXXVII.1126.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Braniborski”
Nr aktu prawnego
LXXVII.1125.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych oraz wspieranych.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1124.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1123.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Programy, strategie, projekty
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1122.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXV.1121.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXV.1120.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXV.1119.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXV.1118.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Liliowy Las”
Nr aktu prawnego
LXXV.1117.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
LXXV.1116.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
LXXV.1115.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2023.
Nr aktu prawnego
LXXV.1114.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
LXXV.1113.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
LXXV.1112.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXV.1111.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji