ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Nagrody
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia „Nagrody Prezydenta Miasta Zielona Góra”.
Nr aktu prawnego
115.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
114.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
113.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
111.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
104.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
103.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
101.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030
Nr aktu prawnego
LXXXI.21.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1213.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1212.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1211.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1210.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1209.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Podstawowej Filialnej o strukturze organizacyjnej klas I-III.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1208.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska i transport drogowy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
LXXXI.1207.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1206.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1205.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1204.2024
Status
Oczekujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska i transport drogowy
Tytuł aktu
w sprawie skierowania do opiniowania przez związki zawodowe założeń do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1203.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Piastów Śląskich w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXXI.1202.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji