ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 361
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci.
Nr aktu prawnego
X.192.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 362
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
X.191.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 363
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
Nr aktu prawnego
X.190.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 364
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
X.189.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 365
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Absolutorium
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium za 2018 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
X.188.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 366
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
X.187.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 367
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Prezydent Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
X.186.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 368
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.185.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 369
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
IX.184.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 370
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie wyłączenia Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze przy ul. Stanisława Staszica 2.
Nr aktu prawnego
IX.183.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 371
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.182.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 372
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.181.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 373
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
IX.180.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 374
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
IX.179.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 375
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
IX.178.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 376
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary Kisielin- Przedszkolna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.177.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 377
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Nr aktu prawnego
IX.176.2019
Status
Zmieniony
Lp: 378
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
IX.175.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 379
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
Nr aktu prawnego
IX.174.2019
Status
Zmieniony
Lp: 380
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.173.2019
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji