ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 321
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany i nadania nowego imienia Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XV.284.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 322
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie nr XV.3.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 323
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XIV.283.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 324
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XIV.282.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 325
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
Połączenie Miasta z Gminą
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Miasto Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Zielonogórskiego.
Nr aktu prawnego
XIV.281.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 326
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania Miasta Zielona Góra z Powiatem Zielonogórskim w celu realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3+702 do km 4+188, w tym remontu mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawnej km 3+650)”.
Nr aktu prawnego
XIV.280.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 327
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XIII.279.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 328
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2019.
Nr aktu prawnego
XIII.278.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 329
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XIII.277.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 330
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XIII.276.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 331
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XIII.275.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 332
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XIII.274.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 333
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XIII.273.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 334
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XIII.272.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 335
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Solidarności i ul. Przylep-Kolejowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XIII.271.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 336
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Solidarności i ul. Przylep-Kolejowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XIII.270.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 337
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111 obręb 4 przy ul. Generała Mariana Langiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XIII.269.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 338
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111 obręb 4 przy ul. Generała Mariana Langiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XIII.268.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 339
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uroczyste sesje Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XI.264.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 340
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Współpraca zagraniczna
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z gminą Neuhausen/Spree (Niemcy).
Nr aktu prawnego
XI.263.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji