ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 201
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1323.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1322.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielnej Górze.
Nr aktu prawnego
1318.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1316.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1264.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1263.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1262.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1249.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1248.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
1239.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 211
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1238.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1235.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1234.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1233.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego.
Nr aktu prawnego
13.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
12.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie zawieszenia wykonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, a także ocen rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
Nr aktu prawnego
1228.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie odwołania upoważnień i pełnomocnictwa dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1202.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1199.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1198.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji