ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
Nr aktu prawnego
XXI.445.2020
Status
Zmieniony
Lp: 182
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXI.444.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XXI.443.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXI.442.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXI.441.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Nr aktu prawnego
XXI.440.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022.
Nr aktu prawnego
XXI.439.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXI.438.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXI.437.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy.
Nr aktu prawnego
XXI.436.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXI.435.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Nr aktu prawnego
XXI.434.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXI.433.2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Programy, strategie, projekty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia pomocy dla przedsiębiorców – „Koronapomoc”.
Nr aktu prawnego
XXI.432.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Programy, strategie, projekty
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
Nr aktu prawnego
XXI.431.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2020.
Nr aktu prawnego
XXI.430.2020
Status
Zmieniony
Lp: 197
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania - zarządzania odcinkiem południowej obwodnicy miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXI.429.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Przystąpienie miasta do organizacji i stowarzyszeń
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa powołanego w celu wzajemnej współpracy i współdziałaniu w zakresie rozwoju sieci ścieżek rowerowych.
Nr aktu prawnego
XXI.428.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Opinie
Tytuł aktu
w sprawie opinii i wniosku o zmianę granic miasta.
Nr aktu prawnego
XXI.427.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XX.426.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji