ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXI.1044.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Iwano-Frankiwska uniemożliwiającego udział rosyjskich i białoruskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich i Azjatyckich.
Nr aktu prawnego
LXX.6.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXX.1043.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXX.1042.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/195 położonej przy ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXX.1041.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXX.1040.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXX.1039.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra 65+.
Nr aktu prawnego
LXX.1038.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
LXX.1037.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Wybory, referenda, konsultacje, inicjatywy obywatelskie
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie sposobu równania, remontów i naprawy dróg gruntowych
Nr aktu prawnego
LXX.1036.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXX.1035.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1034.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2023.
Nr aktu prawnego
LXIX.1033.2023
Status
Zmieniony
Lp: 194
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIX.1032.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXIX.1031.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Opinie
Tytuł aktu
w sprawie opinii i wniosku o zmianę granic miasta.
Nr aktu prawnego
LXIX.1030.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
LXIX.1029.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1028.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1027.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1026.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji