ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały budżetowe
Tytuł aktu
Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIV.588.2020
Status
Zmieniony
Lp: 182
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIV.587.2020
Status
Zmieniony
Lp: 183
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Nr aktu prawnego
40.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
39.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie budynku Oranżerii w parku w sołectwie Zatonie.
Nr aktu prawnego
35.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Prezydenta
Tytuł aktu
w sprawie polityki rachunkowości.
Nr aktu prawnego
34.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2020.
Nr aktu prawnego
33.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
31.2021
Status
Zmieniony
Lp: 189
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021.
Nr aktu prawnego
28.2021
Status
Zmieniony
Lp: 190
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Zielnej Górze.
Nr aktu prawnego
3.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
2.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zbiorczego planu finansowego Urzędu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Nr aktu prawnego
14.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1329.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1328.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1327.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1326.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1325.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji