ˆ

Uchwały i Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
905.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
894.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Kulturalne, naukowe i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2022
Nr aktu prawnego
893.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
891.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
890.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
885.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
9.2022.K
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
884.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
883.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25 im. „Bajka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
881.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
858.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
857.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
856.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
855.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
852.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
851.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie odwołania wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
850.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
849.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
848.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
846.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji