ˆ

Uchwały i Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
843.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
841.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
796.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
795.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
794.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
763.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
762.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
761.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021.
Nr aktu prawnego
751.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
738.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
737.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
736.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 5 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
735.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
734.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
733.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
731.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
730.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 im. „Pozytywka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
729.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
728.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 im. „Tęczowy zakątek” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
727.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji