ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały i Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXI.442.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXI.441.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Nr aktu prawnego
XXI.440.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022.
Nr aktu prawnego
XXI.439.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXI.438.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXI.437.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy.
Nr aktu prawnego
XXI.436.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXI.435.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Nr aktu prawnego
XXI.434.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXI.433.2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Programy, strategie, projekty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia pomocy dla przedsiębiorców – „Koronapomoc”.
Nr aktu prawnego
XXI.432.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Programy, strategie, projekty
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
Nr aktu prawnego
XXI.431.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2020.
Nr aktu prawnego
XXI.430.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania - zarządzania odcinkiem południowej obwodnicy miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXI.429.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Przystąpienie miasta do organizacji i stowarzyszeń
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa powołanego w celu wzajemnej współpracy i współdziałaniu w zakresie rozwoju sieci ścieżek rowerowych.
Nr aktu prawnego
XXI.428.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Opinie
Tytuł aktu
w sprawie opinii i wniosku o zmianę granic miasta.
Nr aktu prawnego
XXI.427.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
329.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-04-27
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
327.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-04-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie objęcia obowiązkiem wspólnego centralnego rozliczania podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra oraz zmiany zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
322.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-04-20
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
320.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji