ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
774.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
773.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
772.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
771.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
770.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 11 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
769.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
760.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o zmianie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
759.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie powołania na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
742.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia garażu do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
753.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nr aktu prawnego
750.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
749.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
748.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
729.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
728.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
727.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
726.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
725.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu
Nr aktu prawnego
717.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu
Nr aktu prawnego
716.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji