ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem pn. ”Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego („SUMP dla ZNOF”)”.
Nr aktu prawnego
1221.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1216.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1215.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1214.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1213.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1210.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie otwartego naboru Partnerów do projektu pn. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji wodnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1209.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie otwartego naboru partnerów do projektu pn. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie informatyki i programowania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1197.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1196.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1195.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1194.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1193.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1192.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1191.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1172.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1171.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1170.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Likwidacja i inwentaryzacja składników majątkowych
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
12.2022.K
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1169.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołów do przejęcia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru Dzielnicy Nowe Miasto na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1168.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji