ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
616.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
607.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
606.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
605.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
588.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
587.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
sprawie określenia zakresu informacji dodatkowych oraz form przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
Nr aktu prawnego
585.2021
Status
Oczekujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
584.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
583.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
576.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
570.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
569.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
568.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Nr aktu prawnego
567.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
564.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
556.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
554.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
553.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
552.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
551.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji