ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie polityki rachunkowości.
Nr aktu prawnego
34.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2020.
Nr aktu prawnego
33.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
31.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Zielnej Górze.
Nr aktu prawnego
3.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Nr aktu prawnego
14.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1329.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1328.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1327.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1326.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1325.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1323.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1322.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielnej Górze.
Nr aktu prawnego
1318.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1316.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1264.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1263.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1262.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1249.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1248.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji