ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
348.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-07
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
347.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
342.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
336.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
335.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie darowizny składnika majątku rzeczowego.
Nr aktu prawnego
334.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie darowizny składnika majątku rzeczowego.
Nr aktu prawnego
333.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie darowizny składnika majątku rzeczowego.
Nr aktu prawnego
332.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie darowizny składnika majątku rzeczowego.
Nr aktu prawnego
331.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie darowizny składnika majątku rzeczowego.
Nr aktu prawnego
330.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie darowizny składnika majątku rzeczowego.
Nr aktu prawnego
329.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.659.2021
Status
Oczekujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.658.2021
Status
Oczekujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.657.2021
Status
Oczekujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.656.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie określenia składu osobowego Komisji do spraw konsultacji i budżetu obywatelskiego oraz Komisji do spraw integracji, planowania przestrzennego i klimatu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.655.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.654.2021
Status
Oczekujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.653.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.652.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.651.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji