ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za Igrzyska Paraolimpijskie „TOKIO 2020”.
Nr aktu prawnego
1040.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1039.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Kulturalne, naukowe i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1037.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1021.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1020.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1016.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1015.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1007.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie wyprowadzenia ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych z sołectwa Łężyca, w Zielonej Górze w związku z budową mostu drogowego w Pomorsku oraz wpisania na listę przedsięwzięć priorytetowych w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubuskiego budowy Obwodnicy Zachodniej Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XLIV.9.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie poprawy i rozwoju infrastruktury i połączeń komunikacyjnych miast i regionów Polski zachodniej z uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej i współczesnej sieci osadniczej
Nr aktu prawnego
XLIV.8.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Nr aktu prawnego
XLIV.6.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie planowanych zmian w prawie oświatowym
Nr aktu prawnego
XLIV.3.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XLIV.719.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIV.718.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIV.717.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.716.2021
Status
Oczekujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
Nr aktu prawnego
XLIV.715.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.714.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLIV.713.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.712.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji