ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nr aktu prawnego
409.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Strategie, programy
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG).
Nr aktu prawnego
408.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
407.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
406.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
405.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
384.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
383.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
377.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
376.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
375.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych.
Nr aktu prawnego
374.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
363.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
362.2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Sportowe
Tytuł aktu
w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2021.
Nr aktu prawnego
358.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LVI.877.2022
Status
Oczekujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
LVI.876.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Nr aktu prawnego
LVI.875.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia możliwości składania wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.
Nr aktu prawnego
LVI.874.2022
Status
Oczekujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LVI.873.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LVI.872.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji