ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Zielnej Górze.
Nr aktu prawnego
3.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
2.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zbiorczego planu finansowego Urzędu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Nr aktu prawnego
14.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1329.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1328.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1327.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1326.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1325.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1323.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1322.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielnej Górze.
Nr aktu prawnego
1318.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1316.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1264.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1263.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1262.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1249.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1248.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji