ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Wyspa Dzieci” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
879.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
878.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
877.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
869.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
868.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
854.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
843.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
841.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
823.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
796.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
795.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
794.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
763.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
762.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
761.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021.
Nr aktu prawnego
751.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
738.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
737.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
736.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 5 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
735.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji