ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LX.915.2022
Status
Oczekujący
Lp: 162
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LX.914.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
LX.913.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LX.912.2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.911.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.910.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.909.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LX.908.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.907.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uroczyste sesje Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LX.906.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
843.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2022-09-05
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
841.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2022-09-05
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
840.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ryszarda Peryta w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
827.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Zarządzania Drogami.
Nr aktu prawnego
8.2022.K
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
826.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
825.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
824.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
823.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie darmowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla pasażerów udających się na Święto Dożynek - Dzielnica Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
821.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji