ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
761.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
760.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne.
Nr aktu prawnego
759.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
706.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
705.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
704.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
700.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXII.1079.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1078.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1077.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXII.1076.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXII.1075.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Wynagrodzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej.
Nr aktu prawnego
LXXII.1074.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
\w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów.
Nr aktu prawnego
LXXII.1073.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025.
Nr aktu prawnego
LXXII.1072.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
LXXII.1071.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
LXXII.1070.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
Nr aktu prawnego
LXXII.1069.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Strategie
Tytuł aktu
w sprawie Strategii rozwoju miasta Zielona Góra na lata 2023-2030.
Nr aktu prawnego
LXXII.1068.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 kV w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXII.1067.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji