ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
329.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2020-04-27
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
327.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2020-04-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie objęcia obowiązkiem wspólnego centralnego rozliczania podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra oraz zmiany zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
322.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2020-04-20
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
320.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2020-04-17
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie otwartego naboru partnerów dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego w celu wspólnej realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nr aktu prawnego
319.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w roku 2020.
Nr aktu prawnego
318.2020
Status
Zmieniony
Lp: 167
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
316.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie postępowania przeciwdziałaniu niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
Nr aktu prawnego
308.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2020-04-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
305.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2020-04-06
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
304.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
285.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
284.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2020-03-24
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
276.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2020-03-24
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
275.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2020-03-24
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
274.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2020-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
273.2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
272.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Zielonej Górze oraz programów działalności domu i planu pracy domu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
263.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
252.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
251.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji