ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu.
Nr aktu prawnego
964.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
do wszystkich samorządów województwa lubuskiego!
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXX.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXX.554.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXX.553.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXX.552.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2020-10-09
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
963.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2020-10-09
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
962.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
931.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2020-10-06
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu.
Nr aktu prawnego
928.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
910.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIX.548.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIX.547.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia opinii o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
XXIX.546.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.542.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi ekspresowej S3 i ul. Szosa Kisielińska w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.541.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.540.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stefana Batorego, Generała Jarosława Dąbrowskiego i Zbigniewa Herberta w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.539.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krępa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.538.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zawada w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.537.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXIX.536.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji