ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
852.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
851.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie odwołania wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
850.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
849.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
848.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
846.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w latach 2022 - 2025.
Nr aktu prawnego
844.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LX.928.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Drzonków-Olimpijska i ul. Drzonków-Słoneczna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.927.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Drzonków-Olimpijska i ul. Drzonków-Słoneczna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.926.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Ochrona przyrody
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Liliowy Las”.
Nr aktu prawnego
LX.925.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LX.924.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
Nr aktu prawnego
LX.923.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
Nr aktu prawnego
LX.922.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LX.921.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 11 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.920.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.919.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LX.918.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LX.917.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
LX.916.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji