ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXIV.599.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIV.598.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wyznaczeniu aglomeracji Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIV.597.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Darowizna nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIV.596.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
Nr aktu prawnego
XXXIV.595.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXIV.594.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXXIV.593.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6.
Nr aktu prawnego
XXXIV.592.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XXXIV.591.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIV.590.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIV.589.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały budżetowe
Tytuł aktu
Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIV.588.2020
Status
Zmieniony
Lp: 153
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIV.587.2020
Status
Zmieniony
Lp: 154
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Nr aktu prawnego
40.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
39.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie budynku Oranżerii w parku w sołectwie Zatonie.
Nr aktu prawnego
35.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Prezydenta
Tytuł aktu
w sprawie polityki rachunkowości.
Nr aktu prawnego
34.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2020.
Nr aktu prawnego
33.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
31.2021
Status
Zmieniony
Lp: 160
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021.
Nr aktu prawnego
28.2021
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji