ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
973.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-08-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
Nr aktu prawnego
946.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-08-27
Grupa tematyczna
System zarządzania jakością
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Nr aktu prawnego
10.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-08-23
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania kontroli sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
922.2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
921.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
920.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
919.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2021-08-13
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania umów użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
916.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
914.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
913.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2021-08-11
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
892.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2021-08-10
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
891.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2021-08-10
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
890.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
889.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zastępcy Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Dariuszowi Lesickiemu – II Zastępcy Prezydenta Miasta.
Nr aktu prawnego
9.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
888.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
887.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021
Nr aktu prawnego
886.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
885.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Promocja Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie graficzne projektu logo Obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.
Nr aktu prawnego
880.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji