ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
5.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1.2023
Status
Zmieniony
Lp: 143
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1368.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1367.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXVI.989.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych w mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVI.988.2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVI.987.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXVI.986.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
LXVI.985.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LXVI.984.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Rady społeczne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów.
Nr aktu prawnego
LXVI.983.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVI.982.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Wiśniową i ul. Ogrodową w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVI.981.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
LXVI.980.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVI.979.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Budżet obywatelski
Tytuł aktu
w sprawie zawieszenia przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXVI.978.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze przy ul. Ludowej.
Nr aktu prawnego
LXVI.977.2022
Status
Zmieniony
Lp: 158
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVI.976.2022
Status
Zmieniony
Lp: 159
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały budżetowe
Tytuł aktu
Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXVI.975.2022
Status
Zmieniony
Lp: 160
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1358.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji