ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
77.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
67.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Promocja Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu 800-lecia osadnictwa oraz 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
66.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Nr aktu prawnego
65.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
64.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
63.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
62.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
61.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
53.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
49.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
48.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
45.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
44.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXV.606.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXXIV.605.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały budżetowe
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXIV.604.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIV.603.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Porządek i czystość w mieście
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIV.602.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Gospodarka odapadami
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr aktu prawnego
XXXIV.601.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Strategie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Zielonej Góry”.
Nr aktu prawnego
XXXIV.600.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji