ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
Nr aktu prawnego
XLIV.715.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.714.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLIV.713.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.712.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.711.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIV.710.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
XLIV.709.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Uroczyste sesje Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.708.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.707.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.706.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.705.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania kontroli sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1003.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2021-09-02
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1002.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-09-02
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Straży Miejskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
11.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2021-09-02
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
993.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2021-09-02
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
992.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
991.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Wyspa Dzieci” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
990.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Żłobki
Tytuł aktu
w sprawie pełnomocnictwa dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
989.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
974.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji