ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
LXII.931.2022
Status
Oczekujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXII.930.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji opracowanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Zielona Góra do roku 2030”
Nr aktu prawnego
LXII.929.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poprawy warunków pracy nauczycieli szkół publicznych, nauczycieli akademickich, a także pracowników innych placówek oświatowych i psychologów dziecięcych
Nr aktu prawnego
LXII.17.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
10.2022.K
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
905.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
894.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Kulturalne, naukowe i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2022
Nr aktu prawnego
893.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii odcinka drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
892.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
891.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
890.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
885.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
9.2022.K
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
884.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
883.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25 im. „Bajka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
881.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
858.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
857.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
856.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
855.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji