ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
121.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
120.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielania informacji prasowych.
Nr aktu prawnego
4.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Komunikacji Społecznej.
Nr aktu prawnego
3.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
Nr aktu prawnego
2.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w indywidualnym trybie.
Nr aktu prawnego
106.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
104.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
91.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Wynagrodzenia, dofinansowania doskonalenia zawodowego
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
90.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVI.617.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Radni
Tytuł aktu
w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Nr aktu prawnego
XXXVI.616.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielona Góra za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVI.615.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
Nr aktu prawnego
XXXVI.614.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVI.613.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVI.612.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVI.611.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVI.610.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVI.609.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXXVI.608.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kupieckiej i ul. Stefana Żeromskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVI.607.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji