ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Stawki czynszu, opłaty
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych w zasobach miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1055.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1054.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1053.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
1045.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1042.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
1038.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-10-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1027.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-10-07
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw bezpieczeństwa energetycznego Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
1026.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-10-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022
Nr aktu prawnego
1025.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
972.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
971.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
912.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
911.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
11.2022.K
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXII.937.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXII.936.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXII.935.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXII.934.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
Nr aktu prawnego
LXII.933.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2022.
Nr aktu prawnego
LXII.932.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji