ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXI.571.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXI.570.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.569.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nowy Kisielin-Świerkowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.568.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru dodatkowych ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.567.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
Nr aktu prawnego
XXXI.566.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
Nr aktu prawnego
XXXI.565.2020
Status
Zmieniony
Lp: 108
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Noclegowni imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.564.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXI.563.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.562.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXXI.561.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXI.560.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXI.559.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXI.558.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
XXXI.555.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXXI.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zespołu ds. wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.
Nr aktu prawnego
11.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1087.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1084.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1083.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji