ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-09-21
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
Nr aktu prawnego
14.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1048.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Likwidacja i inwentaryzacja składników majątkowych
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
13.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za Igrzyska Paraolimpijskie „TOKIO 2020”.
Nr aktu prawnego
1040.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1039.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1038.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Kulturalne, naukowe i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1037.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1021.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1020.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1016.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1015.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1007.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie wyprowadzenia ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych z sołectwa Łężyca, w Zielonej Górze w związku z budową mostu drogowego w Pomorsku oraz wpisania na listę przedsięwzięć priorytetowych w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubuskiego budowy Obwodnicy Zachodniej Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XLIV.9.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie poprawy i rozwoju infrastruktury i połączeń komunikacyjnych miast i regionów Polski zachodniej z uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej i współczesnej sieci osadniczej
Nr aktu prawnego
XLIV.8.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Nr aktu prawnego
XLIV.6.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie planowanych zmian w prawie oświatowym
Nr aktu prawnego
XLIV.3.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XLIV.719.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIV.718.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIV.717.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLIV.716.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji