ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1017.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1016.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1015.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Opinie
Tytuł aktu
w sprawie opinii o przystąpieniu przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023
Nr aktu prawnego
LXVIII.1014.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych w mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1013.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1012.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1011.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1010.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprwaniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1009.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1008.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXVIII.1007.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXVIII.1006.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1005.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1004.2023
Status
Zmieniony
Lp: 115
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze przy ul. Ludowej
Nr aktu prawnego
LXVIII.1003.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krępa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1002.2023
Status
Zmieniony
Lp: 117
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1001.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1000.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Mieszkania komunalne
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Nr aktu prawnego
LXVIII.999.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Regulaminy organizacyjne
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
333.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji