ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11141
Data podjęcia
1998-12-15
Grupa tematyczna
Skargi i petycje
Tytuł aktu
w sprawie wezwania do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
IV/16/98
Status
Archiwalny
Lp: 11142
Data podjęcia
1998-12-15
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawiania sprzętu i aparatury medycznej oraz najmu lokali użytkowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
IV/21/98
Status
Archiwalny
Lp: 11143
Data podjęcia
1999-01-26
Grupa tematyczna
Skargi i petycje
Tytuł aktu
w sprawie wezwania do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VI/35/99
Status
Archiwalny
Lp: 11144
Data podjęcia
1999-05-25
Grupa tematyczna
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Tytuł aktu
w sprawie zwiększenia liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XI/117/99
Status
Archiwalny
Lp: 11145
Data podjęcia
1999-09-28
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XVI/193/99
Status
Archiwalny
Lp: 11146
Data podjęcia
2000-01-25
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych
Nr aktu prawnego
XXI/239/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11147
Data podjęcia
2000-12-19
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przebiegu ulicy Anny Jagiellonki
Nr aktu prawnego
XXXIV/396/2000
Status
Obowiązujący
Lp: 11148
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Skargi i petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr V/24/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VIII/63/03
Status
Archiwalny
Lp: 11149
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Tytuł aktu
w sprawie zwiększenia liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIX/272/04
Status
Archiwalny
Lp: 11150
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXIX/269/04
Status
Obowiązujący
Lp: 11151
Data podjęcia
2004-09-28
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wynajmowania majątku trwałego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 8a
Nr aktu prawnego
XXXII/291/04
Status
Obowiązujący
Lp: 11152
Data podjęcia
2005-04-06
Grupa tematyczna
Pomniki
Tytuł aktu
w sprawie budowy pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II
Nr aktu prawnego
XLI/382/05
Status
Archiwalny
Lp: 11153
Data podjęcia
2005-04-06
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
o uczczeniu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II
Nr aktu prawnego
Oświadczenie
Status
Obowiązujący
Lp: 11154
Data podjęcia
2005-05-31
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie poręczenia przez Miasto Zielona Góra należytego wykonania Projektu pn. "Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze"
Nr aktu prawnego
XLV/404/05
Status
Archiwalny
Lp: 11155
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
Kultura, sport, turystyka, rekreacja
Tytuł aktu
w sprawie udostępnienia urządzeń, obiektów sportowo-rekreacyjnych i upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia cennika opłat oraz trybu i zakresu stosowania zwolnień, upustów za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LVI/488/05
Status
Uchylony
Lp: 11156
Data podjęcia
1993-01-28
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie zasad nadawania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXI/287/93
Status
Archiwalny
Lp: 11157
Data podjęcia
1993-02-25
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXII/297/93
Status
Obowiązujący
Lp: 11158
Data podjęcia
1993-02-25
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXII/296/93
Status
Obowiązujący
Lp: 11159
Data podjęcia
1993-02-25
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXII/295/93
Status
Obowiązujący
Lp: 11160
Data podjęcia
1993-07-01
Grupa tematyczna
Honorowe obywatelstwo
Tytuł aktu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
XXXVI/316/93
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji