ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXIII.582.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXXIII.581.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie GPZ „Krośnieńska” i ul. Aleja Wojska Polskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXIII.580.2020
Status
Oczekujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Nr aktu prawnego
XXXIII.579.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXXIII.578.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie Programu ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027.
Nr aktu prawnego
XXXIII.577.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie Apelu Sejmiku Województwa Lubuskiego do Premiera Rządu RP dotyczącego rozwoju transportu w województwie lubuskim
Nr aktu prawnego
Oświadczenie nr XXXIII.2.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1138.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1137.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1136.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1135.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1134.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
XXXII.576.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXII.575.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1128.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1091.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1090.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXI.574.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.573.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXI.572.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji