ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIII.944.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXIII.943.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 18.
Nr aktu prawnego
LXIII.942.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 18.
Nr aktu prawnego
LXIII.941.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ignacego Łukasiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIII.940.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Nr aktu prawnego
LXIII.939.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Dziennego Domu „Senior+” w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
LXIII.938.2022
Status
Oczekujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1131.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1129.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1128.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1127.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1126.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem pn. „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze”.
Nr aktu prawnego
1125.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1124.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1119.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu
Nr aktu prawnego
1080.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nr aktu prawnego
1079.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-10-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1078.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-10-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1077.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nr aktu prawnego
1075.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji