ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
195.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
193.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
192.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
191.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
190.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XX.426.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Strefa Płatnego Parkowania
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
Nr aktu prawnego
XX.425.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.424.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.423.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XX.422.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
Nr aktu prawnego
XX.421.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
Nr aktu prawnego
XX.420.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
Nr aktu prawnego
XX.419.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Przystąpienie miasta do organizacji i stowarzyszeń
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Miasta Zielona Góra do Stowarzyszenia „Samorządy dla żużla”.
Nr aktu prawnego
XX.418.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XX.417.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra na lata 2020-2024”.
Nr aktu prawnego
XX.416.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.415.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francuską w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.414.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francuską w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.413.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.412.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji