ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII.621.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Zamiana nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXVII.620.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XXXVII.619.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Nr aktu prawnego
XXXVII.618.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
5.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
187.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
185.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
184.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
180.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
179.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
178.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia jednostki do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego.
Nr aktu prawnego
177.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
161.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
160.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
159.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
158.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
157.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
138.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-02-11
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
126.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
122.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji