ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-03-24
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
381.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-03-24
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
380.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz określenia zakresu informacji dodatkowych.
Nr aktu prawnego
379.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze na rok 2023.
Nr aktu prawnego
375.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Zielonej Górze na rok 2023.
Nr aktu prawnego
374.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Naukowe
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stypendiów dla najlepszych absolwentów i stypendiów naukowych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
373.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
372.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
371.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
370.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-03-17
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
363.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
358.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
356.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.
Nr aktu prawnego
355.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
336.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
335.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
334.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zabór.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1021.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1020.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1019.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Strategie
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1018.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji