ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XLVI.725.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
XLVI.724.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025.
Nr aktu prawnego
XLVI.723.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w mieście Zielona Góra na lata 2021 – 2023.
Nr aktu prawnego
XLVI.722.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr aktu prawnego
XLVI.721.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie Programu wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021 – 2023.
Nr aktu prawnego
XLVI.720.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1095.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-10-05
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1094.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-10-05
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1093.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Nr aktu prawnego
15.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2021-10-04
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Nr aktu prawnego
1085.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1084.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1079.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1078.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej.
Nr aktu prawnego
1075.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej.
Nr aktu prawnego
1074.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie opinii w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg powiatowych.
Nr aktu prawnego
1071.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Lubuskie Trójmiasto” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1070.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1067.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Nr aktu prawnego
1049.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji