ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
1156.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
1153.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej.
Nr aktu prawnego
1151.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-10-19
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1146.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-10-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1143.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-10-15
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Wyspa Dzieci” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1140.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-10-15
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku
Nr aktu prawnego
1139.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-10-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1132.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-10-13
Grupa tematyczna
Sportowe
Tytuł aktu
w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za Igrzyska Paraolimpijskie „TOKIO 2020”.
Nr aktu prawnego
1131.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XLVI.736.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XLVI.735.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg powiatowych.
Nr aktu prawnego
XLVI.734.2021
Status
Oczekujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Kultura, sport, turystyka, rekreacja
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Liliowy Las”.
Nr aktu prawnego
XLVI.733.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVI.732.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLVI.731.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLVI.730.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLVI.729.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVI.728.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVI.727.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.
Nr aktu prawnego
XLVI.726.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji