ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
201.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego wykonywania czynności kancelaryjnych.
Nr aktu prawnego
6.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
195.2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVII.638.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVII.637.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie Miastu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Nr aktu prawnego
XXXVII.636.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd.
Nr aktu prawnego
XXXVII.635.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVII.634.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Ochrona przyrody
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia działań ochronnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.
Nr aktu prawnego
XXXVII.633.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr aktu prawnego
XXXVII.632.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
XXXVII.631.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXXVII.630.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXXVII.629.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXXVII.628.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXXVII.627.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXXVII.626.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXXVII.625.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXXVII.624.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXXVII.623.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVII.622.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji