ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1171.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1170.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Likwidacja i inwentaryzacja składników majątkowych
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
12.2022.K
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1169.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołów do przejęcia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru Dzielnicy Nowe Miasto na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1168.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIV.951.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXIV.950.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXIV.949.2022
Status
Oczekujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
Apel do Marszałka województwa Lubuskiego w sprawie ZIT
Nr aktu prawnego
LXIV.19.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1159.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1157.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1156.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1155.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1148.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1147.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Opinie
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022 r. na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIII.18.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej.
Nr aktu prawnego
LXIII.948.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Owocowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIII.947.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Owocowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIII.946.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2022.
Nr aktu prawnego
LXIII.945.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji