ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1197.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1196.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
1195.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.
Nr aktu prawnego
1192.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-12-02
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1190.2020
Status
Zmieniony
Lp: 66
Data podjęcia
2020-12-02
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1188.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1187.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1186.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Likwidacja
Tytuł aktu
w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Noclegowni imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1185.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1184.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1183.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1173.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1172.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1171.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
1170.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1169.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
XXXIII.586.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie przekazania Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze do prowadzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nr aktu prawnego
XXXIII.585.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Darowizna nieruchomości
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIII.584.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIII.583.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji