ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXIX.1031.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Opinie
Tytuł aktu
w sprawie opinii i wniosku o zmianę granic miasta.
Nr aktu prawnego
LXIX.1030.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
LXIX.1029.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1028.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1027.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1026.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1025.2023
Status
Zmieniony
Lp: 68
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
Nr aktu prawnego
LXIX.1024.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
Nr aktu prawnego
LXIX.1023.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIX.1022.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
436.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
428.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok
Nr aktu prawnego
403.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
402.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
396.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
395.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
394.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
393.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2023.
Nr aktu prawnego
386.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-03-24
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
382.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji