ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Wybory, referenda, konsultacje, inicjatywy obywatelskie
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie sposobu równania, remontów i naprawy dróg gruntowych
Nr aktu prawnego
LXX.1036.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXX.1035.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
496.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
492.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
491.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
490.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
489.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku
Nr aktu prawnego
484.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
483.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-04-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
479.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2023-04-17
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
465.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
464.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości.
Nr aktu prawnego
460.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
453.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
452.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
451.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
446.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXIX.1034.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2023.
Nr aktu prawnego
LXIX.1033.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXIX.1032.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji