ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1226.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia garażu do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1225.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1223.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Koordynatora Projektu do współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Zespołu Realizacji Projektu finansowanego z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Nr aktu prawnego
1222.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem pn. ”Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego („SUMP dla ZNOF”)”.
Nr aktu prawnego
1221.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1216.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1215.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1214.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1213.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Wynagrodzenia, dofinansowania doskonalenia zawodowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
1211.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1210.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie otwartego naboru Partnerów do projektu pn. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji wodnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1209.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie otwartego naboru partnerów do projektu pn. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie informatyki i programowania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1197.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1196.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1195.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1194.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1193.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1192.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1191.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1172.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji