ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.742.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.741.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XLVII.740.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLVII.739.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLVII.738.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Pomniki
Tytuł aktu
w sprawie wzniesienia pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej.
Nr aktu prawnego
XLVII.737.2021
Status
Oczekujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia strategicznego terenu inwestycyjnego dedykowanego branży elektromobilności w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.10.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
wyrażające sprzeciw i dezaprobatę wobec faktu barbarzyńskiego zniszczenia w Zielonej Górze krzyża - symbolu wiary chrześcijańskiej.
Nr aktu prawnego
XLVII.4.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu.
Nr aktu prawnego
1170.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim mienia państwowego niepodlegającego komunalizacji z mocy prawa.
Nr aktu prawnego
1169.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1168.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1167.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1166.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1165.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne
Tytuł aktu
w sprawie tworzenia i przygotowania do działań formacji obrony cywilnej.
Nr aktu prawnego
1164.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia aportu.
Nr aktu prawnego
1163.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1161.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1160.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1159.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1158.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji