ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
313.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
299.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
266.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-03-23
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
263.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-03-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
261.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w roku 2021.
Nr aktu prawnego
247.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2021- 2029.
Nr aktu prawnego
229.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programów wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
228.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Nr aktu prawnego
227.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
226.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
225.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021.
Nr aktu prawnego
224.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w roku 2021.
Nr aktu prawnego
223.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w roku 2021.
Nr aktu prawnego
222.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2021.
Nr aktu prawnego
221.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
220.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
216.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
208.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Sportowe
Tytuł aktu
w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2020.
Nr aktu prawnego
203.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
202.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji