ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 421
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Artystyczne i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie przyznania stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
600.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 422
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji.
Nr aktu prawnego
599.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 423
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
588.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 424
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
587.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 425
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości lokalowej.
Nr aktu prawnego
584.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 426
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
580.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 427
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
579.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 428
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
578.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 429
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
573.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 430
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
572.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 431
Data podjęcia
2019-06-10
Grupa tematyczna
Sportowe
Tytuł aktu
w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2018.
Nr aktu prawnego
566.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 432
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
565.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 433
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
564.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 434
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
563.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 435
Data podjęcia
2019-06-04
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
562.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 436
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
557.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 437
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składniki majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
554.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 438
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.185.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 439
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
IX.184.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 440
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie wyłączenia Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze przy ul. Stanisława Staszica 2.
Nr aktu prawnego
IX.183.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji