ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie powołania dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1229.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1203.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Wyspa Dzieci” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1202.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
Nr aktu prawnego
1201.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Regulaminy organizacyjne
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1191.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1190.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XLVII.756.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XLVII.755.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szwajcarskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.754.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szwajcarskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.753.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.752.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.751.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.750.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Owocowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.749.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ignacego Łukasiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLVII.748.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLVII.747.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLVII.746.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
XLVII.745.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Programy, strategie, projekty
Tytuł aktu
w sprawie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2021-2027 dla Miasta Zielona Góra i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Zielona Góra porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego.
Nr aktu prawnego
XLVII.744.2021
Status
Oczekujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Strategie
Tytuł aktu
w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Zielona Góra na lata 2021 – 2030.
Nr aktu prawnego
XLVII.743.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji