ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie określenia składu osobowego Komisji do spraw konsultacji i budżetu obywatelskiego oraz Komisji do spraw integracji, planowania przestrzennego i klimatu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.655.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.654.2021
Status
Oczekujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.653.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.652.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.651.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra 65+.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.650.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Amelii w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.649.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.648.2021
Status
Oczekujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.647.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w sołectwach Zatonie i Sucha w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.646.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sucha w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.645.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.644.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.643.2021
Status
Oczekujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.642.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.641.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Budżet obywatelski
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.640.2021
Status
Oczekujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.639.2021
Status
Oczekujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
317.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Zielnej Górze.
Nr aktu prawnego
315.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
314.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji