ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIX.548.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIX.547.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia opinii o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
XXIX.546.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.542.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.541.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.540.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stefana Batorego, Generała Jarosława Dąbrowskiego i Zbigniewa Herberta w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.539.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krępa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.538.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zawada w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.537.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXIX.536.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.535.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXIX.534.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-10-02
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań Miasta Zielona Góra z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz powołania komisji.
Nr aktu prawnego
909.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
897.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
896.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
895.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
894.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
893.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
887.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
886.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji