ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
335.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
334.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zabór.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1021.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1020.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1019.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Strategie
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1018.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1017.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra
Tytuł aktu
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1016.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1015.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Opinie
Tytuł aktu
w sprawie opinii o przystąpieniu przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023
Nr aktu prawnego
LXVIII.1014.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych w mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1013.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1012.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1011.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1010.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprwaniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1009.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1008.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXVIII.1007.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXVIII.1006.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1005.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVIII.1004.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji