ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2022.
Nr aktu prawnego
LXV.969.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXV.968.2022
Status
Oczekujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXV.967.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LXV.966.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2023-2024”.
Nr aktu prawnego
LXV.965.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXV.964.2022
Status
Oczekujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXV.963.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXV.962.2022
Status
Oczekujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXV.961.2022
Status
Oczekujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXV.960.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXV.959.2022
Status
Oczekujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta.
Nr aktu prawnego
LXV.958.2022
Status
Oczekujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
LXV.957.2022
Status
Oczekujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
LXV.956.2022
Status
Oczekujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXV.955.2022
Status
Oczekujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXV.954.2022
Status
Oczekujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXV.953.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
LXV.952.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1228.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1227.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji