ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 281
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1122.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 282
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1121.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 283
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1112.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 284
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1111.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 285
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1110.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 286
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie odwołania wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1109.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 287
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1106.2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 288
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1105.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 289
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu.
Nr aktu prawnego
1002.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 290
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXV.1121.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 291
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXV.1120.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 292
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXV.1119.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 293
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXV.1118.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 294
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Liliowy Las”
Nr aktu prawnego
LXXV.1117.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 295
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
LXXV.1116.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 296
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
LXXV.1115.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 297
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2023.
Nr aktu prawnego
LXXV.1114.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 298
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
LXXV.1113.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 299
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
LXXV.1112.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 300
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXV.1111.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji