ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXV.1091.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXV.1090.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXV.1089.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXV.1088.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXV.1087.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Barcikowice w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXV.1086.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXV.1085.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w rejonie ulic: Nowy Kisielin-Rozwojowa i Nowy Kisielin-Innowacyjna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXV.1084.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
LXXV.1083.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
Nr aktu prawnego
LXXV.1082.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej: „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2023-2024”.
Nr aktu prawnego
LXXV.1081.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Uroczyste sesje Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXV.1080.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Porządek i czystość w mieście
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXXV.10.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Gospodarka odapadami
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
LXXV.9.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXV.8.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Nr aktu prawnego
LXXII.7.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1104.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1103.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1102.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1101.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji